Early Access

คู่มือการเล่นสำหรับช่วง Open Beta Test

ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การทดสอบ Open Beta Test

เกมเวอร์ชัน Early Access นี้ยังเป็นเกมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เนื้อหาและระบบภายในเกมยังไม่สมบูรณ์ โดยคุณสามารถศึกษาการเล่นเกมและรายงานข้อผิดพลาดได้จากคู่มือการเล่นนี้

วีดีโอแนะนำการเล่นวิธีการเล่นเบื้องต้นการแปลงเหรียญและการโอนเหรียญเข้าออกวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Last updated