ไข่ Splendid Ozzy-Egg

เกี่ยวกับไข่ Ozzy-Egg

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

สุ่มฟัก Ozzy Ozzy ระดับ Rare 1 ตัว ซึ่ง Ozzy Ozzy ระดับ Rare นั้นจะเป็นตัวที่มีชิ้นส่วนครบทุกส่วน มีจำนวน 12,500 แบบที่ไม่ซ้ำกัน โดยระบบจะสุ่มให้ Ozzy Ozzy ออกครบตามจำนวนในรอบนั้นก่อน แล้วจึงค่อยวนไปออกซ้ำในรอบถัดไป

Last updated