ภารกิจระหว่าง Closed Beta Test

กิจกรรมน่าสนใจที่คุณอาจทดลองทำในระหว่าง CBT

ภารกิจที่คุณสามารถทดลองทำได้ เพื่อเพิ่มความสนุกระหว่าง Closed Bata Test และเป็นการช่วยทีมพัฒนาหา Bug

1. ภารกิจระดับง่าย

 • สร้างฟาร์ม Seed และ Stem

 • เก็บเกี่ยวผลผลิต ได้แก่ Tomato, Corn และ Cabbage

 • ขายผลผลิตให้ Kyle ให้ไดเงิน 10 LUMI

 • หาวัตถุดิบให้ Mathilda ทำ Tomato Soup

2. ภารกิจระดับปานกลาง

 • สร้างฟาร์ม Seed และ Stem ให้ครบ 9 ฟาร์ม

 • หาวัตถุดิบให้ Mathilda ทำ Salad

 • ซื้อของจาก The Mayor

 • ซื้อ Morning Moon Box 1 กล่อง

 • เพิ่มความสัมพันธ์ (Favor) กับ Kyle ให้เป็น shop level 2

3. ภารกิจระดับยาก

 • ตามหา The Crossing Box, Floral Woods Box, Pine Valley Box

 • ตามหาชุดแต่งตัวและอุปกรณ์ ระดับ Legendary

 • หาวัตถุดิบให้ Mathilda ทำ Tree Branch Ring

Last updated