ภารกิจระหว่าง Closed Beta Test

กิจกรรมน่าสนใจที่คุณอาจทดลองทำในระหว่าง CBT
ภารกิจที่คุณสามารถทดลองทำได้ เพื่อเพิ่มความสนุกระหว่าง Closed Bata Test และเป็นการช่วยทีมพัฒนาหา Bug

1. ภารกิจระดับง่าย

 • สร้างฟาร์ม Seed และ Stem
 • เก็บเกี่ยวผลผลิต ได้แก่ Tomato, Corn และ Cabbage
 • ขายผลผลิตให้ Kyle ให้ไดเงิน 10 LUMI
 • หาวัตถุดิบให้ Mathilda ทำ Tomato Soup

2. ภารกิจระดับปานกลาง

 • สร้างฟาร์ม Seed และ Stem ให้ครบ 9 ฟาร์ม
 • หาวัตถุดิบให้ Mathilda ทำ Salad
 • ซื้อของจาก The Mayor
 • ซื้อ Morning Moon Box 1 กล่อง
 • เพิ่มความสัมพันธ์ (Favor) กับ Kyle ให้เป็น shop level 2

3. ภารกิจระดับยาก

 • ตามหา The Crossing Box, Floral Woods Box, Pine Valley Box
 • ตามหาชุดแต่งตัวและอุปกรณ์ ระดับ Legendary
 • หาวัตถุดิบให้ Mathilda ทำ Tree Branch Ring