เกี่ยวกับโทเคน

ทำความเข้าใจระบบโทเคนเพื่อเล่นเกมอย่างชำนาญ
เป้าหมายของเราคือการสร้างเกมที่มีระบบเศรษฐกิจที่ยังยืนในระยะยาว และสามารถสร้างรายได้ให้ทั้งผู้เล่นและผู้ถือโทเคน
Last modified 2mo ago