เกี่ยวกับโทเคน

ทำความเข้าใจระบบโทเคนเพื่อเล่นเกมอย่างชำนาญ

เป้าหมายของเราคือการสร้างเกมที่มีระบบเศรษฐกิจที่ยังยืนในระยะยาว และสามารถสร้างรายได้ให้ทั้งผู้เล่นและผู้ถือโทเคน

pageLUMIpageการกระจายโทเคน การแบ่งสัดส่วนของ LUMIpageระบบนิเวศของโทเคน

Last updated