เบ็ดตกปลา

ระดับ Common และ ระดับ Rare

ตารางการตีบวกเบ็ดธรรมดา

Augment LevelStat

+1

Control + 8

+2

Attraction + 25

+3

Open Socket +1

+4

Durability +1 , Control +8

+5

Attraction + 25

+6

Open Socket +1

+7

Durability +1 , Control +8, Attraction + 25

Last updated