กล่อง Elemental Armor

เกี่ยวกับกล่อง Elemental Armor

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

NameAmountChance%

Lesser Health Potion

100

12%

Health Potion

100

8%

Silver Key

50

6%

Lucent Tear

1

3%

Noxious Fang

1

3%

Golem Heart

1

3%

Treant Spirit

1

3%

Static Leather

1

10%

Chilling Leather

1

10%

Blazing Leather

1

10%

Toxic Leather

1

10%

Inferno Plate

1

5%

Winter Plate

1

5%

Tempest Plate

1

5%

Scourge Plate

1

5%

Prism Mail

1

2%

Last updated