กล่อง Fantasy

เกี่ยวกับกล่อง Fantasy

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountChance%

Blueberry Seed

5

8%

Empty Bottle

25

10%

Silver Key

5

10%

Honey

25

10%

Fruit Salad

5

10%

Magician Scroll

1

20%

Angel Knight Mask

1

20%

Magician Hat

1

5%

Angel Knight Helmet

1

5%

Gas Mask

1

5%

Magician Sword

1

1%

Angel Knight Wing

1

1%

Last updated