กล่อง Metallic Summoning Box

เกี่ยวกับกล่อง Metallic Summoning Box

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountChance%

Purple Dwarf

1

7.16%

Indigo Dwarf

1

7.16%

Blue Dwarf

1

7.16%

Green Dwarf

1

7.16%

Yellow Dwarf

1

7.16%

Orange Dwarf

1

7.16%

Red Dwarf

1

7.16%

Cinder Spirit

1

4.41%

Verdant Spirit

1

4.41%

Aqua Spirit

1

4.41%

Radiant Spirit

1

4.41%

Wise Black Cat

1

4.41%

Happy White Cat

1

4.41%

Brave Brown Cat

1

4.41%

Dozy Grey Cat

1

4.41%

Mellow Speckled Cat

1

4.41%

Rat Pet

1

0.6%

Ox Pet

1

0.6%

Tiger Pet

1

0.6%

Rabbit Pet

1

0.6%

Dragon Pet

1

0.6%

Snake Pet

1

0.6%

Horse Pet

1

0.6%

Goat Pet

1

0.6%

Monkey Pet

1

0.6%

Rooster Pet

1

0.6%

Dog Pet

1

0.6%

Pig Pet

1

0.6%

Grumpy Orange Cat

1

0.6%

Swashbuckling Orange Cat

1

0.6%

Laboratory Orange Cat

1

0.6%

Goofy OrangeCat

1

0.6%

Savvy Orange Cat

1

0.59%

Last updated