พลังงาน

ระบบพลังงาน

พลังงานคืออะไร?

พลังงานคือค่าพลังที่ใช้สำหรับการทำกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ป่า (Wild Zone) เช่น ตัดต้นไม้ เก็บทรัพยากร ทำลายสิ่งกีดขวาง เป็นต้น เกมใช้ระบบพลังงานเพื่อควบคุมระยะเวลาในการสำรวจพื้นที่ป่าของผู้เล่นในแต่ละวัน นอกจากต้องใช้พลังงานเพื่อทำกิจกรรมในพื้นที่ป่าแล้ว ในพื้นที่ป่าจะมีกับดักอยู่ในบางจุด หากผู้เล่นเดินชนกับดักจะส่งผลให้พลังงานของผู้เล่นลดลงเช่นกัน ค่าพลังงานพื้นฐานของผู้เล่นทุกคนจะอยู่ที่ 100 หน่วย

วิธีฟื้นฟูพลังงาน

  • พลังงานจะฟื้นฟูโดยอัตโนมัติ และจะเริ่มต้นที่ค่าพลังงานสูงสุดทุกครั้งเมื่อผู้เล่นออกจากหมู่บ้านเพื่อเข้าสู่พื้นที่ป่า

  • ใช้ NFT ประเภทบริโภคได้ (Consumable) เพื่อฟื้นฟูพลังงานระหว่างอยู่ในพื้นที่ป่า

วิธีเพิ่มประสิทธิภาพของการเผาผลาญพลังงานและพลังงานสูงสุด

  • NFT บางชิ้น (ส่วนมากจะเป็นประเภทอุปกรณ์สวมใส่) สามารถสวมใส่ตัวละครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเผาผลาญพลังงานและพลังงานสูงสุดของตัวละคร ยกตัวอย่าง

    • ขวานกระดูก สามารถลดการใช้พลังงานในการตัดต้นไม้

    • ผ้าคลุมนักผจญภัย สามารถลดการใช้พลังงานกับทุกกิจกรรมในเกม

    • และอื่น ๆ

Last updated