LUMI

โทเคนหลักของเกม

ยิ่งเล่นยิ่งได้

LUMI คือโทเคนอรรถประโยชน์ (Utility Token) สกุลหลักของเกมที่ผู้เล่นจะได้รับผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในเกม เช่น การขายผลผลิตหรือ NFT ให้แก่พ่อค้า (NPC) หรือการเปิดหีบสมบัติที่ได้จากการผจญภัยในป่า เป็นต้น

ซื้อสินทรัพย์ในเกม

ผู้เล่นสามารถใช้ LUMI เพื่อซื้อสินทรัพย์ในเกมได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น NFTs อุปกรณ์ต่างๆ กล่องของขวัญ หรือเหยื่อตกปลา นอกจากนี้ LUMI ยังเป็นสกุลเงินกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กับผู้เล่นคนอื่นผ่านตลาดกลางในเกม

ฝากเพื่อรับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียม & เข้าร่วมการโหวตบริหารเกม

ผู้ถือเหรียญ LUMI ทุกคนจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของเกม Morning Moon Village โดยครึ่งหนึ่งของค่าธรรมเนียมและภาษีที่เก็บในเกมจะแบ่งให้กับผู้ถือเหรียญ LUMI ทุกคนที่ฝาก (Stake) เหรียญไว้ในเกม อีกครึ่งหนึ่งจะเก็บไว้ที่ Governance pool ที่จะได้รับการบริหารโดยชุมชนของผู้เล่น

Last updated