กล่อง Orange

เกี่ยวกับกล่อง Orange Box

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountChance%

Tomato Seed

500

5

Corn Seed

500

5

Cabbage Seed

500

5

Empty Bottle

8

20

Worm Bait

5

10

Fruit Bait

4

5

Steel Bait

2

5

Crystal Bait

1

5

Mangosteen

5

8

Fruit Salad

2

6.5

Golden Reed

1

6.3

Black Pearl

1

6.3

Dream Lotus

1

6.3

Rainbow Weed

1

6.3

Orange Cat Hat

1

0.1

Orange Cat Mask

1

0.1

Orange Cat Tail

1

0.1

** สามารถ Craft กล่อง Orange Box โดยมีตัวเลือก 2 แบบ คือใช้ Fish Food อย่างเดียว หรือใช้ Fish Food บวกกับ Material

Last updated