กล่อง Orange

เกี่ยวกับกล่อง Orange Box
ภาพกล่อง Orange
** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม
Name
Amount
Chance%
Tomato Seed
500
5
Corn Seed
500
5
Cabbage Seed
500
5
Empty Bottle
8
20
Worm Bait
5
10
Fruit Bait
4
5
Steel Bait
3
5
Crystal Bait
2
5
Mangosteen
5
8
Fruit Salad
2
6.5
Golden Reed
1
6.3
Black Pearl
1
6.3
Dream Lotus
1
6.3
Rainbow Weed
1
6.3
Orange Cat Hat
1
0.1
Orange Cat Mask
1
0.1
Orange Cat Tail
1
0.1
** สามารถ Craft กล่อง Orange Box โดยมีตัวเลือก 2 แบบ คือใช้ Fish Food อย่างเดียว หรือใช้ Fish Food บวกกับ Material
Orange Cat Hat
Orange Cat Mask
Orange Cat Tail