ร้านค้า

การแลกเปลี่ยนที่มีระบบเสริมสภาพคล่องแบบอัตโนมัติ (Automated market maker)

ร้านค้าคืออะไร?

ร้านค้าคือสถานที่ที่ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนโทเคน ไอเทม และทรัพย์สินอื่นๆ โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านเมนูในเกม ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนโทเคนสกุลใดก็ได้ที่เกมรองรับ ปัจจุบัน มีร้านค้าอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ร้านค้า LUMI และร้านค้าต้นกล้า (อนาคตจะมีมาเพิ่ม)

ร้านค้า LUMI

ในร้านค้า LUMI ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนโทเคน LUMI ได้ โดยอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกกำหนดโดยกลไกอัตโนมัติ (Automated market maker) ปัจจุบัน มีโทเคนอยู่ 2 สกุลที่ระบบรองรับ และในอนาคตก็จะมีโทเคนเข้ามาเพิ่มเติม

คุณสามารถดูการฟราคาของ LUMI แบบได้ที่

https://kub.loremboard.finance/chart/LUMI

 • LUMI - KKUB

  • ตัวเลือกนี้จะทำให้ผู้เล่นสามารถเลือกแลกเปลี่ยน LUMI กับ KKUB ได้ผ่านการซื้้อหรือขาย

   • ซื้อ : หากเลือกซื้อ หมายความว่าผู้เล่นต้องการซื้อ LUMI โดยใช้ KKUB ที่มีอยู่ในกระเป๋า ดังนั้นการทำธุรกรรมนี้ต้องมี KKUB อยู่ในกระเป๋าเสียก่อน ระบบจะทำการหัก KKUB ออกจากกระเป๋าและแลกเปลี่ยนเป็น LUMI ให้ผู้เล่น

   • ขาย : หากเลือกขาย หมายความว่าผู้เล่นต้องการขาย LUMI เพื่อซื้อ KKUB เมื่อทำธุรกรรมสำเร็จ ผู้เล่นจะได้รับ KKUB เข้าสู่กระเป๋า และ LUMI จะถูกหักออกไป

  • ทั้งนี้ สถาพคล่องของคู่เหรียญ LUMI - KKUB ใน Liquidity pool อาจเปลี่ยนแปลงได้จากการซื้อหรือขายต้นกล้า LKKUB

 • LUMI - KUSDT

  • ตัวเลือกนี้จะทำให้ผู้เล่นสามารถเลือกแลกเปลี่ยน LUMI กับ KUSDT ผ่านการซื้อหรือขาย

   • ซื้อ : หากเลือกซื้อ หมายความว่าผู้เล่นต้องการซื้อ LUMI โดยใช้ KUSDT ที่มีอยู่ในกระเป๋า ดังนั้นการทำธุรกรรมนี้ต้องมี KUSDT อยู่ในกระเป๋าเสียก่อน ระบบจะทำการหัก KUSDT ออกจากกระเป๋าและแลกเปลี่ยนเป็น LUMI ให้ผู้เล่น

   • ขาย : หากเลือกขาย หมายความว่าผู้เล่นต้องการขาย LUMI เพื่อซื้อ KUSDT เมื่อทำธุรกรรมสำเร็จ ผู้เล่นจะได้รับ KUSDT เข้าสู่กระเป๋า และ LUMI จะถูกหักออกไป

  • ทั้งนี้ สถาพคล่องของคู่เหรียญ LUMI - KUSDT ใน Liquidity pool อาจเปลี่ยนแปลงได้จากการซื้อหรือขายต้นกล้า LKUSDT

ร้านค้าต้นกล้า (Stem)

ในร้านค้านี้ ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนโทเคนกับต้นกล้าได้ โดยปัจจุบันมีตัวเลือกต้นกล้าอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ ต้นกล้า LKKUB และ ต้นกล้า LKUSDT ต้นกล้าทั้ง 2 ชนิดนี้ (และชนิดอื่น ๆ ที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคต) สามารถปลูกในฟาร์มเพื่อสร้างผลผลิต ซึ่งแต่ละต้นจะมีอัตราการออกผลที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทฟาร์มที่ผู้เล่นเลือก ต้นกล้าในเกม ที่จริงแล้วก็คือ LP-token (Liquidity Provider token) ของคู่ LUMI และโทเคนที่เลือก ร้านค้าต้นกล้าช่วยให้ผู้เล่นสามารถจ่ายด้วยโทเคนสกุลเดียว (ในตัวอย่างคือ KKUB หรือ KUSDT) เพื่อสร้าง LP-Token ได้ โดยระบบเบื้องหลังของร้านค้าจะนำโทเคนที่ผู้เล่นจ่ายไปแลกเปลี่ยนเป็น LUMI ในมูลค่าที่เหมาะสม และนำมาใช้เพื่อการเพิ่มสภาพคล่อง หมายเหตุ: มูลค่าที่เหมาะสมสำหรับการแลกเปลี่ยนโทเคนเป็น LUMI จะถูกคำนวณโดยอัลกอริทึมของเกมโดยอัตโนมัติ และขึ้นอยู่กับจำนวนที่ต้องการแลกเปลี่ยนโทเคนทั้งหมด ณ เวลาที่เกิดธุรกรรมขึ้น

 • ต้นกล้า LKKUB

  • ตัวเลือกต้นกล้านี้เปรียบเสมือน LP token ของคู่เหรียญ LUMI - KKUB

   • ซื้อ : คือการเพิ่ม LP token ของคู่เหรียญ LUMI - KKUB การเลือกซื้อ หมายความว่าผู้เล่นต้องการซื้อต้นกล้า LKKUB โดยใช้ KKUB ที่อยู่ในกระเป๋า ดังนั้น การทำธุรกรรมนี้ผู้เล่นต้องมีเหรียญ KKUB อยู่ในกระเป๋าก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ระบบจะทำการหัก KKUB ออกจากกระเป๋าของผู้เล่น และแลกเปลี่ยนเป็นต้นกล้า LKKUB จากนัั้นต้นกล้าจะเข้าไปอยู่ในช่องเก็บของของผู้เล่น

   • ขาย: คือการนำ LP token ของคู่เหรียญ LUMI - KKUB ออก การเลือกขาย หมายความว่าผู้เล่นต้องการขายต้นกล้าเพื่อแลกเป็น KKUB หลังจากขายสำเร็จแล้ว ผู้เล่นจะได้รับ KKUB กลับเข้ามายังกระเป๋า ส่วนต้นกล้าก็จะถูกนำออกไป

 • ต้นกล้า LKUSDT

  • ตัวเลือกต้นกล้านี้เปรียบเสมือน LP token ของคู่เหรียญ LUMI - KUSDT

   • ซื้อ :การเลือกซื้อ หมายความว่าผู้เล่นต้องการซื้อต้นกล้า LKUSDT โดยใช้ KUSDT ที่อยู่ในกระเป๋า ดังนั้น การทำธุรกรรมนี้ผู้เล่นต้องมีเหรียญ KUSDT อยู่ในกระเป๋าก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ระบบจะทำการหัก KUSDT ออกจากกระเป๋าของผู้เล่น และแลกเปลี่ยนเป็นต้นกล้า LKUSDT จากนั้นต้นกล้าจะเข้าไปอยู่ในช่องเก็บของของผู้เล่น

   • ขาย: คือการนำ LP token ของคู่เหรียญ LUMI - KUSDT ออก การเลือกขาย หมายความว่าผู้เล่นต้องการขายต้นกล้าเพื่อแลกเป็น KUSDT หลังจากขายสำเร็จแล้ว ผู้เล่นจะได้รับ KUSDT กลับเข้ามายังกระเป๋า ส่วนต้นกล้าก็จะถูกนำออกไป

 • ต้นกล้า LGILL

  • ตัวเลือกต้นกล้านี้เปรียบเสมือน LP token ของคู่เหรียญ LUMI - Gill

   • ซื้อ :การเลือกซื้อ หมายความว่าผู้เล่นต้องการซื้อต้นกล้า LGill โดยใช้ KKUB ที่อยู่ในกระเป๋า ดังนั้น การทำธุรกรรมนี้ผู้เล่นต้องมีเหรียญ KKUB อยู่ในกระเป๋าก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ระบบจะทำการหัก KKUB ออกจากกระเป๋าของผู้เล่น และแลกเปลี่ยนเป็นต้นกล้า LGILL จากนั้นต้นกล้าจะเข้าไปอยู่ในช่องเก็บของของผู้เล่น

   • ขาย: คือการนำ LP token ของคู่เหรียญ LUMI - Gill ออก การเลือกขาย หมายความว่าผู้เล่นต้องการขายต้นกล้าเพื่อแลกเป็น LUMI หลังจากขายสำเร็จแล้ว ผู้เล่นจะได้รับ LUMI กลับเข้ามายังกระเป๋า ส่วนต้นกล้าก็จะถูกนำออกไป

วิธีคำนวณจำนวนต้นกล้าที่จะได้รับจากการซื้อ

จำนวนต้นกล้าที่จะได้รับ = จำนวน LP token = จำนวนที่น้อยกว่ากันระหว่าง A และ B โดย A = จำนวนโทเคนชนิดที่ 1 ที่เพิ่มเข้าใน Pool คูณกับจำนวน LP token ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Pool หารกับโทเคนชนิดที่ 1 ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Pool [ โทเคน 1 x LP-Token ทั้งหมด ] / โทเคน 1 ทั้งหมด B = จำนวนโทเคนชนิดที่ 2 ที่เพิ่มเข้าใน Pool คูณกับจำนวน LP token ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Pool หารกับโทเคนชนิดที่ 2 ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Pool [ โทเคน 2 x LP-Token ทั้งหมด ] / โทเคน 2 ทั้งหมด ตัวอย่าง สมมุติว่าเป็น Liquidity Pool ของคู่ LUMI-KKUB ที่มีเหรียญ LUMI 100,000 เหรียญ + KKUB 1,000 เหรียญ และจำนวนต้นกล้า LKKUB (LP token ของคู่ LUMI-KKUB) 10,000 ต้น หากผู้เล่นต้องการซื้อต้นกล้า LKKUB ด้วย 4 KKUB จำนวนเหรียญ KKUB ที่เหมาะสมจะถูกแลกเปลี่ยนเป็น LUMI คือประมาณ 2 KKUB โดย 2 KKUB จะถูกเปลี่ยนเป็น 200 LUMI นำไปแทนค่าเพื่อหาค่า A และ B ตามสมการด้านบน A = 200 x 10,000 / 100,000 = 20 B = 2 x 10,000 / 1,000 = 20 ในกรณีนี้ ค่าของทั้ง A และ B คือ 20 ดังนั้น จำนวนต้นกล้าที่จะได้รับคือ 20 ต้น

วิธีคำนวณราคาต้นกล้า

ราคาต้นกล้าที่แสดงในร้านค้าถูกคำนวณจากสมการดังต่อไปนี้ ราคาต้นกล้าเท่ากับมูลค่าของโทเคนที่ผู้เล่นต้องการจ่าย หารกับจำนวนต้นกล้า (LP Token) ที่คาดว่าจะได้รับ : ราคาต้นกล้า = จำนวนโทเคนที่จ่าย / จำนวนต้นกล้าที่ได้รับ ตัวอย่าง ผู้เล่นต้องการซื้อต้นกล้า LKKUB ด้วย 4 KKUB จำนวนต้นกล้าที่คาดว่าจะได้รับ = 20 ต้น ดังนั้น ราคาของต้นกล้า LKKUB = 4/20 = 0.2 KKUB

วิธีคำนวณจำนวนโทเคนที่จะได้รับจากการขายต้นกล้า

เมื่อผู้เล่นขายต้นกล้า ระบบเกมจะนำ LP-Token หรือต้นกล้านั้นออกจาก Liquidity Pool และนำไปแลกกลับเป็นคู่เหรียญ โดย จำนวนโทเคนชนิดที่ 1 ที่จะได้รับ = จำนวนต้นกล้าที่ขาย x จำนวนโทเคนชนิดที่ 1 ใน Pool ทั้งหมด / LP-Token ที่อยู่ใน Pool [จำนวนต้นกล้าที่ขาย x จำนวนโทเคนชนิดที่ 1 ใน Pool ทั้งหมด] / LP-Token ทั้งหมด จำนวนโทเคนชนิดที่ 2 ที่จะได้รับ = จำนวนต้นกล้าที่ขาย x จำนวนโทเคนชนิดที่ 2 ใน Pool ทั้งหมด / LP-Token ที่อยู่ใน Pool [จำนวนต้นกล้าที่ขาย x จำนวนโทเคนชนิดที่ 2 ใน Pool ทั้งหมด] / LP-Token ทั้งหมด เมื่อขายต้นกล้าแล้ว โทเคนสกุลเดียวกันกับต้นกล้าจะถูกถอนออกจาก Pool เพื่อจ่ายให้กับผู้ขาย โดยระบบจะนำ LUMI ภายใน Pool มาแลกเปลี่ยนเป็นโทเคนที่ผู้ขายเลือก และจ่ายให้กับผู้ขาย ตัวอย่าง สมมุติว่าเป็น Liquidity Pool ของคู่ LUMI-KKUB ที่มีเหรียญ LUMI 100,000 เหรียญ + KKUB 1,000 เหรียญ และจำนวนต้นกล้า LKKUB (LP token ของคู่ LUMI-KKUB) 10,000 ต้น ผู้เล่นต้องการขายต้นกล้า LKKUB จำนวน 20 ต้น จำนวน LUMI ที่จะได้รับจากการถอน LP token = 20 x 100,000 / 10,000 = 200 LUMI จำนวน KKUB ที่จะได้รับจากการถอน LP token = 20 x 1,000 / 10,000 = 2 KKUB เกมจะทำการเปลี่ยน 200 LUMI ที่ผู้เล่นได้เป็น 2 KKUB ดังนั้น จำนวน KKUB ทั้งหมดที่คาดว่าผู้เล่นจะได้รับจากการขายครั้งนี้คือ 2+2 = 4 KKUB

ความเสี่ยงของการซื้อขายต้นกล้า

แม้ว่าการทำฟาร์มด้วยต้นกล้าจะให้ผลตอบแทน (APR) สูงกว่าการทำฟาร์มด้วยเมล็ด แต่การลงทุนเพื่อซื้อขายต้นกล้าก็มีความเสี่ยงจากราคาของต้นกล้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพคล่องที่อยู่ใน Pool นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เช่น Impermanent Loss ดังนั้น ผู้เล่นควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้ละเอียดก่อนเริ่มลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน

ต้นกล้า LUMI

ต้นกล้า LUMI หรือ LUMI Stem เป็นต้นกล้าชนิดพิเศษที่เกิดจากการนำโทเค่น LUMI มาแลกเปลี่ยน โดยอัตราการแลกเปลี่ยนของ LUMI และ LUMI Stem จะเป็น 1 ต่อ 1 เสมอ (ราคา 1 LUMI Stem = 1 LUMI เสมอ)

การขาย LUMI Stem แต่ละครั้งจะใช้เวลา 20 วัน โดยในระหว่างระยะเวลานี้ผู้เล่นจะไม่สามารถขาย LUMI Stem เพิ่มได้ จะทำได้เพียงยกเลิกการขายเท่านั้น เมื่อครบช่วงเวลาการขายนี้แล้ว ผู้เล่นจะสามารถกดปุ่มรับ LUMI คืนได้ โดยการกดปุ่ม Claim ที่หน้าต่าง Stem Shop

Last updated