ร้านค้า
การแลกเปลี่ยนที่มีระบบเสริมสภาพคล่องแบบอัตโนมัติ (Automated market maker)

ร้านค้าคืออะไร?

ร้านค้าคือสถานที่ที่ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนโทเคน ไอเทม และทรัพย์สินอื่นๆ โดยสามารถเข้าถึงได้ผ่านเมนูในเกม ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนโทเคนสกุลใดก็ได้ที่เกมรองรับ ปัจจุบัน มีร้านค้าอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ร้านค้า LUMI และร้านค้าต้นกล้า (อนาคตจะมีมาเพิ่ม)

ร้านค้า LUMI

ในร้านค้า LUMI ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนโทเคน LUMI ได้ โดยอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกกำหนดโดยกลไกอัตโนมัติ (Automated market maker) ปัจจุบัน มีโทเคนอยู่ 2 สกุลที่ระบบรองรับ และในอนาคตก็จะมีโทเคนเข้ามาเพิ่มเติม
คุณสามารถดูการฟราคาของ LUMI แบบได้ที่
 • LUMI - KKUB
  • ตัวเลือกนี้จะทำให้ผู้เล่นสามารถเลือกแลกเปลี่ยน LUMI กับ KKUB ได้ผ่านการซื้้อหรือขาย
   • ซื้อ : หากเลือกซื้อ หมายความว่าผู้เล่นต้องการซื้อ LUMI โดยใช้ KKUB ที่มีอยู่ในกระเป๋า ดังนั้นการทำธุรกรรมนี้ต้องมี KKUB อยู่ในกระเป๋าเสียก่อน ระบบจะทำการหัก KKUB ออกจากกระเป๋าและแลกเปลี่ยนเป็น LUMI ให้ผู้เล่น
   • ขาย : หากเลือกขาย หมายความว่าผู้เล่นต้องการขาย LUMI เพื่อซื้อ KKUB เมื่อทำธุรกรรมสำเร็จ ผู้เล่นจะได้รับ KKUB เข้าสู่กระเป๋า และ LUMI จะถูกหักออกไป
  • ทั้งนี้ สถาพคล่องของคู่เหรียญ LUMI - KKUB ใน Liquidity pool อาจเปลี่ยนแปลงได้จากการซื้อหรือขายต้นกล้า LKKUB
 • LUMI - KUSDT
  • ตัวเลือกนี้จะทำให้ผู้เล่นสามารถเลือกแลกเปลี่ยน LUMI กับ KUSDT ผ่านการซื้้อหรือขาย
   • ซื้อ : หากเลือกซื้อ หมายความว่าผู้เล่นต้องการซื้อ LUMI โดยใช้ KUSDT ที่มีอยู่ในกระเป๋า ดังนั้นการทำธุรกรรมนี้ต้องมี KUSDT อยู่ในกระเป๋าเสียก่อน ระบบจะทำการหัก KUSDT ออกจากกระเป๋าและแลกเปลี่ยนเป็น LUMI ให้ผู้เล่น
   • ขาย : หากเลือกขาย หมายความว่าผู้เล่นต้องการขาย LUMI เพื่อซื้อ KUSDT เมื่อทำธุรกรรมสำเร็จ ผู้เล่นจะได้รับ KUSDT เข้าสู่กระเป๋า และ LUMI จะถูกหักออกไป
  • ทั้งนี้ สถาพคล่องของคู่เหรียญ LUMI - KUSDT ใน Liquidity pool อาจเปลี่ยนแปลงได้จากการซื้อหรือขายต้นกล้า LKUSDT
*ภาพประกอบและเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงในเกมจริง
*ภาพประกอบและเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงในเกมจริง

ร้านค้าต้นกล้า (Stem)

ในร้านค้านี้ ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนโทเคนกับต้นกล้าได้ โดยปัจจุบันมีตัวเลือกต้นกล้าอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ ต้นกล้า LKKUB และ ต้นกล้า LKUSDT ต้นกล้าทั้ง 2 ชนิดนี้ (และชนิดอื่น ๆ ที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคต) สามารถปลูกในฟาร์มเพื่อสร้างผลผลิต ซึ่งแต่ละต้นจะมีอัตราการออกผลที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประเภทฟาร์มที่ผู้เล่นเลือก ต้นกล้าในเกม ที่จริงแล้วก็คือ LP-token (Liquidity Provider token) ของคู่ LUMI และโทเคนที่เลือก ร้านค้าต้นกล้าช่วยให้ผู้เล่นสามารถจ่ายด้วยโทเคนสกุลเดียว (ในตัวอย่างคือ KKUB หรือ KUSDT) เพื่อสร้าง LP-Token ได้ โดยระบบเบื้องหลังของร้านค้าจะนำโทเคนที่ผู้เล่นจ่ายไปแลกเปลี่ยนเป็น LUMI ในมูลค่าที่เหมาะสม และนำมาใช้เพื่อการเพิ่มสภาพคล่อง หมายเหตุ: มูลค่าที่เหมาะสมสำหรับการแลกเปลี่ยนโทเคนเป็น LUMI จะถูกคำนวณโดยอัลกอริทึมของเกมโดยอัตโนมัติ และขึ้นอยู่กับจำนวนที่ต้องการแลกเปลี่ยนโทเคนทั้งหมด ณ เวลาที่เกิดธุรกรรมขึ้น
 • ต้นกล้า LKKUB
  • ตัวเลือกต้นกล้านี้เปรียบเสมือน LP token ของคู่เหรียญ LUMI - KKUB
   • ซื้อ : คือการเพิ่ม LP token ของคู่เหรียญ LUMI - KKUB การเลือกซื้อ หมายความว่าผู้เล่นต้องการซื้อต้นกล้า LKKUB โดยใช้ KKUB ที่อยู่ในกระเป๋า ดังนั้น การทำธุรกรรมนี้ผู้เล่นต้องมีเหรียญ KKUB อยู่ในกระเป๋าก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ระบบจะทำการหัก KKUB ออกจากกระเป๋าของผู้เล่น และแลกเปลี่ยนเป็นต้นกล้า LKKUB จากนัั้นต้นกล้าจะเข้าไปอยู่ในช่องเก็บของของผู้เล่น
   • ขาย: คือการนำ LP token ของคู่เหรียญ LUMI - KKUB ออก การเลือกขาย หมายความว่าผู้เล่นต้องการขายต้นกล้าเพื่อแลกเป็น KKUB หลังจากขายสำเร็จแล้ว ผู้เล่นจะได้รับ KKUB กลับเข้ามายังกระเป๋า ส่วนต้นกล้าก็จะถูกนำออกไป
 • ต้นกล้า LKUSDT
  • ตัวเลือกต้นกล้านี้เปรียบเสมือน LP token ของคู่เหรียญ LUMI - KUSDT
   • ซื้อ :การเลือกซื้อ หมายความว่าผู้เล่นต้องการซื้อต้นกล้า LKUSDT โดยใช้ KUSDT ที่อยู่ในกระเป๋า ดังนั้น การทำธุรกรรมนี้ผู้เล่นต้องมีเหรียญ KKUB อยู่ในกระเป๋าก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ระบบจะทำการหัก KUSDT ออกจากกระเป๋าของผู้เล่น และแลกเปลี่ยนเป็นต้นกล้า LKUSDT จากนัั้นต้นกล้าจะเข้าไปอยู่ในช่องเก็บของของผู้เล่น
   • ขาย: คือการนำ LP token ของคู่เหรียญ LUMI - KUSDT ออก การเลือกขาย หมายความว่าผู้เล่นต้องการขายต้นกล้าเพื่อแลกเป็น KUSDT หลังจากขายสำเร็จแล้ว ผู้เล่นจะได้รับ KUSDT กลับเข้ามายังกระเป๋า ส่วนต้นกล้าก็จะถูกนำออกไป
*ภาพประกอบและเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงในเกมจริง
*ภาพประกอบและเนื้อหาอาจเปลี่ยนแปลงในเกมจริง

วิธีคำนวณจำนวนต้นกล้าที่จะได้รับจากการซื้อ

จำนวนต้นกล้าที่จะได้รับ = จำนวน LP token = จำนวนที่น้อยกว่ากันระหว่าง A และ B โดย A = จำนวนโทเคนชนิดที่ 1 ที่เพิ่มเข้าใน Pool คูณกับจำนวน LP token ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Pool หารกับโทเคนชนิดที่ 1 ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Pool [ โทเคน 1 x LP-Token ทั้งหมด ] / โทเคน 1 ทั้งหมด B = จำนวนโทเคนชนิดที่ 2 ที่เพิ่มเข้าใน Pool คูณกับจำนวน LP token ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Pool หารกับโทเคนชนิดที่ 2 ทั้งหมดที่มีอยู่ใน Pool [ โทเคน 2 x LP-Token ทั้งหมด ] / โทเคน 2 ทั้งหมด ตัวอย่าง สมมุติว่าเป็น Liquidity Pool ของคู่ LUMI-KKUB ที่มีเหรียญ LUMI 100,000 เหรียญ + KKUB 1,000 เหรียญ และจำนวนต้นกล้า LKKUB (LP token ของคู่ LUMI-KKUB) 10,000 ต้น หากผู้เล่นต้องการซื้อต้นกล้า LKKUB ด้วย 4 KKUB จำนวนเหรียญ KKUB ที่เหมาะสมจะถูกแลกเปลี่ยนเป็น LUMI คือประมาณ 2 KKUB โดย 2 KKUB จะถูกเปลี่ยนเป็น 200 LUMI นำไปแทนค่าเพื่อหาค่า A และ B ตามสมการด้านบน A = 200 x 10,000 / 100,000 = 20 B = 2 x 10,000 / 1,000 = 20 ในกรณีนี้ ค่าของทั้ง A และ B คือ 20 ดังนั้น จำนวนต้นกล้าที่จะได้รับคือ 20 ต้น

วิธีคำนวณราคาต้นกล้า

ราคาต้นกล้าที่แสดงในร้านค้าถูกคำนวณจากสมการดังต่อไปนี้ ราคาต้นกล้าเท่ากับมูลค่าของโทเคนที่ผู้เล่นต้องการจ่าย หารกับจำนวนต้นกล้า (LP Token) ที่คาดว่าจะได้รับ : ราคาต้นกล้า = จำนวนโทเคนที่จ่าย / จำนวนต้นกล้าที่ได้รับ ตัวอย่าง ผู้เล่นต้องการซื้อต้นกล้า LKKUB ด้วย 4 KKUB จำนวนต้นกล้าที่คาดว่าจะได้รับ = 20 ต้น ดังนั้น ราคาของต้นกล้า LKKUB = 4/20 = 0.2 KKUB

วิธีคำนวณจำนวนโทเคนที่จะได้รับจากการขายต้นกล้า

เมื่อผู้เล่นขายต้นกล้า ระบบเกมจะนำ LP-Token หรือต้นกล้านั้นออกจาก Liquidity Pool และนำไปแลกกลับเป็นคู่เหรียญ โดย จำนวนโทเคนชนิดที่ 1 ที่จะได้รับ = จำนวนต้นกล้าที่ขาย x จำนวนโทเคนชนิดที่ 1 ใน Pool ทั้งหมด / LP-Token ที่อยู่ใน Pool [จำนวนต้นกล้าที่ขาย x จำนวนโทเคนชนิดที่ 1 ใน Pool ทั้งหมด] / LP-Token ทั้งหมด จำนวนโทเคนชนิดที่ 2 ที่จะได้รับ = จำนวนต้นกล้าที่ขาย x จำนวนโทเคนชนิดที่ 2 ใน Pool ทั้งหมด / LP-Token ที่อยู่ใน Pool [จำนวนต้นกล้าที่ขาย x จำนวนโทเคนชนิดที่ 2 ใน Pool ทั้งหมด] / LP-Token ทั้งหมด เมื่อขายต้นกล้าแล้ว โทเคนสกุลเดียวกันกับต้นกล้าจะถูกถอนออกจาก Pool เพื่อจ่ายให้กับผู้ขาย โดยระบบจะนำ LUMI ภายใน Pool มาแลกเปลี่ยนเป็นโทเคนที่ผู้ขายเลือก และจ่ายให้กับผู้ขาย ตัวอย่าง สมมุติว่าเป็น Liquidity Pool ของคู่ LUMI-KKUB ที่มีเหรียญ LUMI 100,000 เหรียญ + KKUB 1,000 เหรียญ และจำนวนต้นกล้า LKKUB (LP token ของคู่ LUMI-KKUB) 10,000 ต้น ผู้เล่นต้องการขายต้นกล้า LKKUB จำนวน 20 ต้น จำนวน LUMI ที่จะได้รับจากการถอน LP token = 20 x 100,000 / 10,000 = 200 LUMI จำนวน KKUB ที่จะได้รับจากการถอน LP token = 20 x 1,000 / 10,000 = 2 KKUB เกมจะทำการเปลี่ยน 200 LUMI ที่ผู้เล่นได้เป็น 2 KKUB ดังนั้น จำนวน KKUB ทั้งหมดที่คาดว่าผู้เล่นจะได้รับจากการขายครั้งนี้คือ 2+2 = 4 KKUB

ความเสี่ยงของการซื้อขายต้นกล้า

แม้ว่าการทำฟาร์มด้วยต้นกล้าจะให้ผลตอบแทน (APR) สูงกว่าการทำฟาร์มด้วยเมล็ด แต่การลงทุนเพื่อซื้อขายต้นกล้าก็มีความเสี่ยงจากราคาของต้นกล้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพคล่องที่อยู่ใน Pool นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เช่น Impermanent Loss ดังนั้น ผู้เล่นควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้ละเอียดก่อนเริ่มลงทุน เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุน

ต้นกล้า LUMI

ต้นกล้า LUMI หรือ LUMI Stem เป็นต้นกล้าชนิดพิเศษที่เกิดจากการนำโทเค่น LUMI มาแลกเปลี่ยน โดยอัตราการแลกเปลี่ยนของ LUMI และ LUMI Stem จะเป็น 1 ต่อ 1 เสมอ (ราคา 1 LUMI Stem = 1 LUMI เสมอ)
การขาย LUMI Stem แต่ละครั้งจะใช้เวลา 7 วัน โดยในระหว่างระยะเวลานี้ผู้เล่นจะไม่สามารถขาย LUMI Stem เพิ่มได้ จะทำได้เพียงยกเลิกการขายเท่านั้น เมื่อครบช่วงเวลาการขายนี้แล้ว ผู้เล่นจะสามารถกดปุ่มรับ LUMI คืนได้ โดยการกดปุ่ม Claim ที่หน้าต่าง Stem Shop
ผู้เล่นสามารถซื้อ LUMI Stem ได้ผ่านหน้าต่างร้านค้า Stem
Copy link
On this page
ร้านค้าคืออะไร?
ร้านค้า LUMI
ร้านค้าต้นกล้า (Stem)
วิธีคำนวณจำนวนต้นกล้าที่จะได้รับจากการซื้อ
วิธีคำนวณราคาต้นกล้า
วิธีคำนวณจำนวนโทเคนที่จะได้รับจากการขายต้นกล้า
ความเสี่ยงของการซื้อขายต้นกล้า
ต้นกล้า LUMI