ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

ติดต่อเกี่ยวกับตัวเกม

เว็บไซต์หลัก: https://morningmoonvillage.com/​
ขอความช่วยเหลือ: Facebook, Discord
สอบถามข้อมูลทางธุรกิจ: [email protected]

ติดต่อทีมผู้พัฒนา

เว็บไซต์หลัก: http://x10interactive.com/​
อีเมล: [email protected]