Comment on page

การรายงานข้อผิดพลาด (Bug)

การรายงานข้อผิดพลาดของเกมเพื่อช่วยเหลือทีมพัฒนา

การรายงานข้อผิดพลาดของเกมเพื่อช่วยเหลือทีมพัฒนา

ในระหว่างการเล่น คุณสามารถช่วยเหลือทีมพัฒนาเกมได้โดยการรายงานข้อผิดพลาดของเกม (Bug) และให้ Feedback กับเราผ่านทาง Google Form ด้านล่างนี้
  1. 1.
    รายงาน Bug หรือ ให้ Feedback: กรอกฟอร์มที่นี่
  2. 2.
    ขอความช่วยเหลือ: => ส่งข้องความเข้ามาใน Inbox ของ Facebook => ถามปัญหาใน Discord
** ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลกับผู้รายงาน Bug ที่ครบถ้วนสมบูรณ์และช่วยเหลือในการทดสอบครั้งนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นกรณีพิเศษ

ปัญหาการเข้าร่วมทดสอบไม่ได้

สามารถดูวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเองได้ที่