เหยื่อตกปลา

เหยื่อที่ใช้ในการตกปลา

ภาพประกอบชื่อค่าพลังค่าพลังพิเศษAddress

Worm Bait

ดึงดูด 20 ควบคุม -100

-

0xE02D9a144b850AFCB0C95E881c05fB21C936dCbF

Fruit Bait

ดึงดูด 300 ควบคุม -50

-

0x53cC1102a56696974720a16B8B2a0018f2A949F1

Steel Bait

ดึงดูด 500 ควบคุม 0

+10 Value Bonus ทั้งหมด

0x898d017Af41D111eef695D4C510B16d8C9fa5F8c

Crystal Bait

ดึงดูด 750 ควบคุม 0

+25 Value Bonus ทั้งหมด

0x4377F17CDCC5dae8536b8FF997916b465cf1439f

Rainbow leaf Bait

ดึงดูด 850 ควบคุม แม่น้ำ 30

+40 Value Bonus แม่น้ำ

0x1825ca78cA4a6956e0a69Ba2f5329bCCA04B83c1

Blue Minnow Bait

ดึงดูด 850 ควบคุม ทะเลสาบ 30

+40 Value Bonus ทะเลสาบ

0x7438ab1D4A82c199bD7f64550c6129957006E990

Sunfish Bait

ดึงดูด 850 ควบคุม ทะเล 30

+40 Value Bonus ทะเล

0xe478330b063cB2284215d4c95C1A2DE3DD91DEcB

Bee Bait

ดึงดูด 850 ควบคุม พิษ 30

+40 Value Bonus พิษ

0x315C2D160116EF62286796dccF0D678e8af5C740

Red Thunder Bait

ดึงดูด 1000 ควบคุม 0

+80 Value Bonus ทั้งหมด

0x56299eef7978DEE99e7782a2340f52C27ACe5690

Last updated