กล่อง Noxious

เกี่ยวกับกล่อง Noxious Box

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountChance%

Wood

600

10%

Stone

600

10%

Leather

200

10%

Copper

200

10%

Iron

200

10%

Mangosteen

3

10%

Honey

5

10%

Silver Key

1

9.5%

Otherworldly Dust

1

12.5%

Gas Mask

1

5%

Shroom Hat

1

2.5%

Poison Flask

1

0.5%

Last updated