ไข่ Gloomy Dotted Egg
เกี่ยวกับ Gloomy Dotted Egg
** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม
Name
Amount
Rarity
Chance%
Ebony Chick
1
Epic
60
Sturdy Chicken Pet
1
Legendary
30
Gilded Chick
1
Legendary
10
Copy link