ไข่ Gloomy Dotted Egg

เกี่ยวกับ Gloomy Dotted Egg

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountRarityChance%

Ebony Chick

1

Epic

60

Sturdy Chicken Pet

1

Legendary

30

Gilded Chick

1

Legendary

10

Last updated