กล่อง Celestial Summoning I

เกี่ยวกับกล่อง Celestial Summoning Box I

** ข้อมูลการดรอปของต่อไปนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในเกมเวอร์ชันเต็ม

NameAmountChance%

Cinder Spirit

1

15%

Verdant Spirit

1

15%

Aqua Spirit

1

15%

Radiant Spirit

1

15%

Rat Pet

1

9.5%

Ox Pet

1

9.5%

Tiger Pet

1

9.5%

Rabbit Pet

1

9.5%

Chuat

1

0.5%

Chalu

1

0.5%

Khan

1

0.5%

Tho

1

0.5%

Last updated