เคียวและมีดพรีเมี่ยม

ตารางการตีบวกเคียวพรีเมี่ยม
** ข้อมูลสารมารถเปลี่ยนแปลงได้ในตัวเกมเวอร์ชั่นเต็ม
Augment Level
Stat
+1
ความเสียหายทั้งหมด +7%
+2
ความเสียหายที่ได้รับ -6%
+3
Open Socket +1
+4
ความเสียหายทั้งหมด +7%
+5
ความเสียหายที่ได้รับ -6%
+6
Open Socket +1
+7
ความเสียหายทั้งหมด +1
** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก The Mayor เท่านั้น