เบ็ดตกปลาพรีเมียม

ตารางการตีบวกเบ็ดพรีเมียม

** ข้อมูลสารมารถเปลี่ยนแปลงได้ในตัวเกมเวอร์ชั่นเต็ม

เบ็ดพรีเมียม คือ เบ็ดระดับ Epic ขึ้นไป

Augment LevelStat

+1

Control +10

+2

Attraction + 40

+3

Open Socket +1

+4

Durability +1 , Control +10

+5

Attraction + 40

+6

Open Socket +1

+7

Durability +1 , Control +10, Attraction + 40

Last updated