เบ็ดตกปลา

ตารางการตีบวกเบ็ดธรรมดา

** ข้อมูลสารมารถเปลี่ยนแปลงได้ในตัวเกมเวอร์ชั่นเต็ม

เบ็ดธรรมดา คือ เบ็ดระดับ Common และ เบ็ดระดับ Rare

Augment LevelStat

+1

Control + 8

+2

Attraction + 25

+3

Open Socket +1

+4

Durability +1 , Control +8

+5

Attraction + 25

+6

Open Socket +1

+7

Durability +1 , Control +8, Attraction + 25

Last updated