ผ้าคลุม

ตารางการตีบวกผ้าคลุมธรรมดา

** ข้อมูลสารมารถเปลี่ยนแปลงได้ในตัวเกมเวอร์ชั่นเต็ม

Augment LevelStat

+1

ค่าพลังงานทั้งหมด -2%

+2

พลังงาน + %3

+3

Open Socket +1

** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก Mathilda เท่านั้น

Last updated