ผ้าคลุม
ตารางการตีบวกผ้าคลุมธรรมดา
** ข้อมูลสารมารถเปลี่ยนแปลงได้ในตัวเกมเวอร์ชั่นเต็ม
Augment Level
Stat
+1
ค่าพลังงานทั้งหมด -2%
+2
พลังงาน + %3
+3
Open Socket +1
** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก Mathilda เท่านั้น
Copy link