ผ้าคลุมพรีเมี่ยม
ตารางการตีบวกผ้าคลุมพรีเมี่ยม
** ข้อมูลสารมารถเปลี่ยนแปลงได้ในตัวเกมเวอร์ชั่นเต็ม
Augment Level
Stat
+1
ค่าพลังงานทั้งหมด -4%
+2
เลือด +6%
+3
Open Socket +1
+4
ค่าพลังงานทั้งหมด -4%
+5
เลือด +6%
+6
Open Socket +1
+7
เลือด +8
** ตารางดังกล่าวนี้ใช้กับอุปกรณ์ที่ได้จาก The Mayor เท่านั้น
Copy link